Câu 1 trang 39 Vở bài tập Địa lí 5


Giải bài tập Câu 1 trang 39 Vở bài tập Địa lí 5

Đánh dấu × vào ô ☐ trước ý đúng.

Đa số dân cư châu Á là người:

☐ Da vàng

☐ Da trắng

☐ Da đen

Trả lời:

Đa số dân cư châu Á là người:

☒ Da vàng

Sachbaitap.com


Bình chọn:
4.6 trên 10 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí