Câu 1 trang 39 Vở bài tập Địa lí 5


Giải bài tập Câu 1 trang 39 Vở bài tập Địa lí 5

Đánh dấu × vào ô ☐ trước ý đúng.

Đa số dân cư châu Á là người:

☐ Da vàng

☐ Da trắng

☐ Da đen

Trả lời:

Đa số dân cư châu Á là người:

☒ Da vàng

Sachbaitap.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu