Câu 3 trang 39 Vở bài tập Địa lí 5


Giải bài tập Câu 3 trang 39 Vở bài tập Địa lí 5

Điền từ vào chỗ trống (…) sao cho đúng.

Châu Á có số dân ….. thế giới. Người dân sống tập trung đông đúc tại các ….. châu thổ và sản xuất …. là chính. Một số nước phát triển công nghiệp khai thác ……

Trả lời:

Châu Á có số dân đông nhất thế giới. Người dân sống tập trung đông đúc tại các đồng bằng châu thổ và sản xuất nông nghiệp là chính. Một số nước phát triển công nghiệp khai thác khoáng sản.

Sachbaitap.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu