Câu 5 trang 40 Vở bài tập Địa lí 5


Giải bài tập Câu 5 trang 40 Vở bài tập Địa lí 5

Nêu một số ngành sản xuất của khu vực Đông Nam Á được thể hiện trên lược đồ hình 5, SGK, trang 106.

Trả lời:

- Ngành khai thác dầu khí.

- Sản xuất ô tô.

- Trồng cây lương thực: lúa gạo,lúa mì.

- Trồng cây công nghiệp: bông

- Chăn nuôi gia súc trâu, bò.

Sachbaitap.com


Bình chọn:
4.2 trên 12 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí