Câu 1 trang 40 Vở bài tập Địa lí 5


Giải bài tập Câu 1 trang 40 Vở bài tập Địa lí 5

Quan sát hình 3, trang 104 và hình 5, trang 106 SGK, hãy hoàn thành bảng sau:

Tên nước

Thuộc khu vực

Tên thủ đô

Cam – pu – chia

Đông Nam Á

 

Lào

 

 

Trung Quốc

 

 

Trả lời:

Tên nước

Thuộc khu vực

Tên thủ đô

Cam – pu – chia

Đông Nam Á

 Phnôm Pênh

Lào

Đông Nam Á

 Viêng Chăn

Trung Quốc

Đông Á

 Bắc Kinh

Sachbaitap.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu