Câu 3 trang 41 Vở bài tập Địa lí 5


Giải bài tập Câu 3 trang 41 Vở bài tập Địa lí 5

Ghi chữ L vào những ô ☐ trước ý chỉ đặc điểm tự nhiên của Lào và chữ C vào những ô ☐ trước ý chỉ đặc điểm tự nhiên của Cam-pu-chia.

☐ Lãnh thổ không giáp biển.

☐ Địa hình chủ yếu là đồng bằng.

☐ Địa hình phần lớn là núi và cao nguyên.

☐ Lãnh thổ có dạng lòng chảo, nơi thấp nhất là Biển Hồ.

Trả lời:

L Lãnh thổ không giáp biển.
C Địa hình chủ yếu là đồng bằng.
L Địa hình phần lớn là núi và cao nguyên.
C Lãnh thổ có dạng lòng chảo, nơi thấp nhất là Biển Hồ.

Sachbaitap.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu