Câu 3 trang 38 Vở bài tập Địa lí 5


Giải bài tập Câu 3 trang 38 Vở bài tập Địa lí 5

Quan sát hình 3, trang 104 SGK, hãy viết tên ba dãy núi lớn và ba đồng bằng lớn trồng nhiều lúa gạo của châu Á vào bảng dưới đây:

Tên dãy núi

Tên đồng bằng

1.

2.

3.

1.

2.

3.

Trả lời

Tên dãy núi

Tên đồng bằng

1. Dãy Thiên Sơn

2. Dãy Hi-ma-lay-a

3. Dãy Côn Luân

1. Đồng bằng Hoa Bắc

2. Đồng bằng Ấn – Hằng

3. Đồng bằng sông Mê Công

Sachbaitap.com


Bình chọn:
4.3 trên 15 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí