Câu 1 trang 37 Vở bài tập Địa lí 5


Giải bài tập Câu 1 trang 37 Vở bài tập Địa lí 5

Quan sát hình 1, trang 102 SGK, em hãy:

a) Viết tên các châu lục và đại dương trên thế giới.

- Sáu châu lục, đó là:

- Bốn đại dương, đó là:

b) Đánh dấu × vào ô ☐ trước những ý đúng.

- Châu Á tiếp giáp với các châu lục:

☐ Châu Âu.

☐ Châu Phi.

☐ Châu Đại Dương.

☐ Châu Mĩ.

☐ Châu Nam Cực.

- Châu Á tiếp giáp với các đại dương:

☐ Thái Bình Dương.

☐ Ấn Độ Dương.

☐ Đại Tây Dương.

☐ Bắc Băng Dương.

Trả lời

a) Viết tên các châu lục và đại dương trên thế giới.

- Sáu châu lục, đó là: châu Á, châu Mĩ, châu Phi, châu Âu, châu Đại Dương, châu Nam Cực.

- Bốn đại dương, đó là: Thái Bình Dương, Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương, Bắc Băng Dương.

b) - Châu Á tiếp giáp với các châu lục:

☒ Châu Âu.

☒ Châu Phi.

☒ Châu Đại Dương.

- Châu Á tiếp giáp với các đại dương:

☒ Thái Bình Dương.

☒ Ấn Độ Dương.

☒ Bắc Băng Dương.

Sachbaitap.com


Bình chọn:
4.5 trên 11 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí