Câu 4 trang 68 SGK Tin học lớp 6

Bình chọn:
3.8 trên 13 phiếu

Điền từ đúng vào các chỗ trống (...) trong các câu sau đây:

Điền từ đúng vào các chỗ trống (...) trong các câu sau đây:

*.......gồm các lệnh được sắp xếp theo từng nhóm. Hàng liệt kê các bảng chọn được gọi là.....

*.....Thanh công cụ gồm các

*.....Nút lệnh giúp truy cập nhanh tới

Lời giải:

* Bảng chọn gồm các lệnh được sắp xếp theo từng nhóm. Hàng liệt kê các bảng chọn được gọi là thanh bảng chọn.


* Thanh công cụ gồm các nút lệnh.


* Nút lệnh giúp truy cập nhanh tới một lệnh tương ứng thay vì thực hiện lệnh này trong bảng chọn.

>>Học trực tuyến lớp 6, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan