Câu 4 trang 41 SGK Tin học lớp 6

Bình chọn:
4 trên 5 phiếu

Hãy nêu vai trò quan trọng của hệ điều hành máy tính.

Hãy nêu vai trò quan trọng của hệ điều hành máy tính.

Lời giải:

Hệ điều hành máy tính có vai trò quan trong việc điều khiển các hoạt động của phần cứng và tổ chức thực hiện các chương trình máy tính. Nó cung cấp giao diện cho người dùng, đó là môi tnrờng giao tiếp cho phép con người trao đổi thồng tin với máy tính trong quá trình làm việc. Hệ điều hành tổ chức và quản lí thông tin trong máy tính.

>>Học trực tuyến lớp 6, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan