Câu 3 trang 91 SGK Tin học lớp 6

Bình chọn:
3.4 trên 10 phiếu

Hãy liệt kê một số tham số định dạng đoạn văn.

Hãy liệt kê một số tham số định dạng đoạn văn.

Một số tham số định dạng đoạn văn bản đó là: Kiểu căn lề, vị trí căn lề của cả đoạn văn bản so với toàn trang, khoảng cách lề của dòng đầu tiên, khoảng cách đến đoạn văn bản trên hoặc dưới, khoảng cách các dòng trong đoạn văn bản.

Các bài liên quan: - Bài 17. Định dạng đoạn văn bản

>>Học trực tuyến lớp 6, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Sử cùng các thầy cô nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu