Câu 3 trang 91 SGK Tin học lớp 6

Bình chọn:
3 trên 8 phiếu

Hãy liệt kê một số tham số định dạng đoạn văn.

Hãy liệt kê một số tham số định dạng đoạn văn.

Một số tham số định dạng đoạn văn bản đó là: Kiểu căn lề, vị trí căn lề của cả đoạn văn bản so với toàn trang, khoảng cách lề của dòng đầu tiên, khoảng cách đến đoạn văn bản trên hoặc dưới, khoảng cách các dòng trong đoạn văn bản.

>>Học trực tuyến lớp 6, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan