Câu 3 trang 9 SGK Tin học lớp 6

Bình chọn:
4 trên 24 phiếu

Theo em , tại sao thông tin trong máy tính được biểu diễn thành dãy bit?

Theo em , tại sao thông tin trong máy tính được biểu diễn thành dãy bit ?

Trả lời :

Để máy tính có thể xử lý , thông tin cần được biểu diễn dưới dạng dãy bit chỉ gồm hai kí hiệu 0 và 1.

Các bài liên quan: - Bài 2. Thông tin và biểu diễn thông tin

>>Học trực tuyến lớp 6, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Sử cùng các thầy cô nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu