Câu 3 trang 69 SGK Tin học lớp 6


Hãy nêu sự khác nhau cơ bản giữa hệ điều hành với một phần mềm ứng dụng.

Đề bài

Hãy nêu sự khác nhau cơ bản giữa hệ điều hành với một phần mềm ứng dụng.

Lời giải chi tiết

Sự khác nhau chính giữa hệ điều hành với một phần mềm ứng dụng:

- Hệ điều hành là các chương trình tổ chức việc quản lí, điều phối các bộ phận chức năng của máy tính sao cho chúng hoạt động một cách nhịp nhàng và chính xác và phải được cài đặt đầu tiên vào máy tính.

- Phần mềm ứng dụng là chương trình đáp ứng những yêu cầu ứng dụng cụ thể và chỉ có thể cài đặt vào máy tính nếu máy tính đã cài ít nhất một hệ điều hành.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 30 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí