Câu 3 trang 137 SGK Tin học lớp 6


Chọn hình ảnh đã chèn vào văn bản rồi: kéo thả nút hình tròn xuất hiện ở các góc của hình ảnh, ...

Đề bài

Chọn hình ảnh đã chèn vào văn bản rồi:

Quan sát sự thay đổi kích thước của hình ảnh và nội dung hình ảnh. Ghi lại nhận xét của em.

Lời giải chi tiết

- Hình ảnh ban đầu:

- Sự thay đổi kích thước của hình ảnh và nội dung hình ảnh:

+ Kéo thả nút hình tròn xuất hiện ở các góc hình ảnh: nội dung hình ảnh không bị thay đổi, nhưng kích thước hình ảnh thay đổi.

+ Kéo thả nút hình vuông ở điểm giữa các cạnh của hình ảnh: nội dung hình ảnh và kích thước hình ảnh đều bị thay đổi.


+ Kéo thả nút hình tròn ở phía trên hình ảnh: Cả nội dung hình ảnh và kích thước hình ảnh đều không bị thay đổi nhưng làm hình ảnh lệch đi so với phương ban đầu một góc nhất định.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 10 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí