Câu 2 trang 88 SGK Tin học lớp 6

Bình chọn:
3.2 trên 5 phiếu

Hãy điền tác dụng định dạng kí tự của các nút lệnh sau:

Hãy điền tác dụng định dạng kí tự của các nút lệnh sau:

Nút   dùng để định dạng kiểu chữ .................

Nút   dùng để định dạng kiểu chữ .................

Nút   dùng để định dạng kiểu chữ .................

Lời giải:

Nút   dùng để định dạng kiểu chữ in đậm

Nút   dùng để định dạng kiểu chữ in nghiêng

Nút   dùng để định dạng kiểu chữ gạch chân

>>Học trực tuyến lớp 6, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan