Câu 2 trang 53 SGK tin học 8


Viết chương trình nhập chiều cao của hai bạn Long và Trang, in ra màn hình kết quả so sánh chiều cao của hai bạn, chẳng hạn "Bạn Long cao hơn". Tham khảo thuật toán trong ví dụ 5, bài 5.

Đề bài

Bài 2: Viết chương trình nhập chiều cao của hai bạn Long và Trang, in ra màn hình kết quả so sánh chiều cao của hai bạn, chẳng hạn "Bạn Long cao hơn". Tham khảo thuật toán trong ví dụ 5, bài 5.

a. Gõ chương trình.

b. Lưu chương trình với tên Aicaohon.pas.

c. Chạy chương trình với các bộ dữ liệu (1.5, 1.6); (1.6, 1.5) và (1.6 , 1.6)

Quan sát kết quả, nhạn xét. Tìm chỗ chưa đúng.

d. Sửa lại chương trình.

Lời giải chi tiết

a. Chương trình:

b. Tên chương trình:

c. Kết quả:

 

- Với bộ dữ liệu 1.6, 1.5 sẽ in ra hai dòng là "Ban Long cao hon" và "Hai ban cao bang nhau". Lí do là bởi khi so sánh Long và Trang chương trình sẽ nhận thây 1.6>1.5 và in ra kết quả là "Ban Long cao hon". Chương trình tiếp tục chạy và so sánh Long và Trang thì thấy 1.6>1.5 không đúng với yêu cầu, nhưng gặp lệnh else nếu Long không nhỏ hơn Trang thì sẽ in ra "Hai ban cao bang nhau".

d. Sửa lại chương trình:

 

Kết quả:

 

Tham khảo và tìm hiểu ý nghĩa của đoạn chương trình sau đây:

 

If Long > Trang then writeln('Ban long cao hon')else

If Long < Trang then writeln('Ban Trang cao hon')

Else writeln('Hai ban cao bang nhau');

Đây là một câu lệnh điều kiện lồng nhau.

Ý nghĩa câu lệnh: Nếu chiều cao của long hơn chiều cao của trang thì in ra "Ban Long cao hon", nếu không và chiều cao của Long nhỏ hơn chiều cao của Trang thì in "Bạn Trang cao hơn", ngược lại thì in ra "Hai ban cao bang nhau".

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí