Câu 1 trang 108 SGK Tin học lớp 6


Em hãy cho biết chương trình soạn thảo văn bản sẽ xác định câu dưới đây gồm bao nhiêu từ?...

Đề bài

Em hãy cho biết chương trình soạn thảo văn bản sẽ xác định câu dưới đây gồm bao nhiêu từ?

“Ngày nay,chúng ta thường sử dụng máytính để soạn thảo văn bản.”

Lời giải chi tiết

Máy tính (Word) phân biệt các từ sau đây: “Ngày”, “nay, chúng”, “ta’’, “thường”, “sử”, “dụng”, “máytính”, “để”, “soạn”, ‘’thảo’’, “vănbản’’.

(Lí do: Word xem dãy kí tự đứng giữa hai dấu cách là một từ).

Vậy chương trình soạn thảo văn bản sẽ xác định câu đã cho gồm 11 từ.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 43 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí