Câu 1 trang 52 SGK tin học 8


Viết chương trình nhập hai số nguyên a,b khác nhau từ bàn phím và in ra hai số đó ra màn hinh theo thứ tự không giảm.

Đề bài

Bài 1: Viết chương trình nhập hai số nguyên a,b khác nhau từ bàn phím và in ra hai số đó ra màn hinh theo thứ tự không giảm.

a. Mô tả thuật toán.

b. Gõ chương trình.

c. Tìm hiểu ý nghĩa từng câu lệnh. Nhập các bộ dữ liệu (12,53), (65,20) để thử chương trình. Lưu chương trình với tên Sap_xep.pas

Lời giải chi tiết

a. Thuật toán:

- Bước 1: Nhập hai số a và b. Nếu a=b thì đến bước 4, ngược lại đến bước 2.

- Bước 2: Nếu a > b thì đổi vị trí của a và b. Ngược lại đến bước 3.

- Bước 3: In ra a và b.

- Bước 4: Kết thúc thuật toán.

b. Chương trình:

c. Ý nghia câu lệnh

- Kết quả: 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí