Câu 1 trang 47 SGK Tin học lớp 6

Bình chọn:
4 trên 13 phiếu

Trong các câu sau, những câu nào đúng?

Trong các câu sau, những cảu nào đúng?

(A) Thư mục có thể chứa tệp tin;

(B) Tệp tin có thể chứa trong các tệp tin khác;

(C) Thư mục có thể chứa các thư mục con;

(D) Tệp tin luôn chứa các thư mục con.

Lời giải:

Những câu đúng là:

(A) Thư mục có thể chứa tệp tin;

(C) Thư mục có thể chứa các thư mục con;

Các bài liên quan: - Bài 11. Tổ chức thông tin trong máy tính

>>Học trực tuyến lớp 6, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Sử cùng các thầy cô nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu