Bài 99 trang 49 SGK Toán 7 tập 1

Bình chọn:
3.9 trên 116 phiếu

Giải bài 99 trang 49 SGK Toán 7 tập 1. Tính giá trị của các biểu thức sau:

Đề bài

Tính giá trị của các biểu thức sau:

\(\eqalign{
& P = \left( { - 0,5 - {3 \over 5}} \right):\left( { - 3} \right) + {1 \over 3} - \left( { - {1 \over 6}} \right):\left( { - 2} \right) \cr
& Q = \left( {{2 \over {25}} - 1,008} \right):{4 \over 7}:\left[ {\left( {3{1 \over 4} - 6{5 \over 9}} \right).2{2 \over {17}}} \right] \cr} \)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng quy tắc cộng, trừ, nhân, chia số hữu tỉ; thứ tự thực hiện các phép tính trong ngoặc trước ngoài ngoặc sau, nhân chia trước cộng trừ sau.

Lời giải chi tiết

\(\eqalign{
& P = \left( { - 0,5 - {3 \over 5}} \right):\left( { - 3} \right) + {1 \over 3} - \left( { - {1 \over 6}} \right):\left( { - 2} \right) \cr
& = \left( { - {1 \over 2} - {3 \over 5}} \right):\left( { - 3} \right) + {1 \over 3} - \left( { - {1 \over 6}} \right).\left( { - {1 \over 2}} \right) \cr
& = {{ - 5 - 6} \over {10}}:\left( { - 3} \right) + {1 \over 3} - {1 \over {12}} \cr
& = {{ - 11} \over {10}}:\left( { - 3} \right) + \left( {{4 \over {12}} - {1 \over {12}}} \right) \cr
& = {{ - 11} \over {10}}.\left( { - {1 \over 3}} \right) + {3 \over {12}} \cr
& = {{11} \over {30}} + {1 \over 4} = {{22} \over {60}} + {{15} \over {60}} = {{37} \over {60}} \cr
& Q = \left( {{2 \over {25}} - 1,008} \right):{4 \over 7}:\left[ {\left( {3{1 \over 4} - 6{5 \over 9}} \right).2{2 \over {17}}} \right] \cr
& = \left( {{2 \over {25}} - {{1008} \over {1000}}} \right):{4 \over 7}:\left[ {\left( {{{13} \over 4} - {{59} \over 9}} \right).{{36} \over {17}}} \right] \cr
& = \left( {{{10} \over {125}} - {{126} \over {125}}} \right):{4 \over 7}:\left[ {\left( {{{117} \over {36}} - {{236} \over {36}}} \right).{{36} \over {17}}} \right] \cr
& = \left( {{{ - 116} \over {125}}} \right).{7 \over 4}:\left( {{{ - 119} \over {36}}.{{36} \over {17}}} \right) \cr
& = {{ - 29.7} \over {125.1}}:\left( { - 7} \right) = {{ - 29.7} \over {125}}.{{ - 1} \over 7} = {{29} \over {125}} \cr} \)

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 7 - Xem ngay

Bài 100 trang 49 SGK Toán 7 tập 1 Bài 100 trang 49 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài 100 trang 49 SGK Toán 7 tập 1. Mẹ bạn Minh gửi tiết kiệm 2 triệu đồng theo thể thức “có kì hạn 6 tháng”.

Xem chi tiết
Bài 101 trang 49 SGK Toán 7 tập 1 Bài 101 trang 49 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài 101 trang 49 SGK Toán 7 tập 1. Tìm x, biết: a)|x| =2,5; b)|x| = -1,2; c)|x| + 0,573 = 2;

Xem chi tiết
Bài 102 trang 50 SGK Toán 7 tập 1 Bài 102 trang 50 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài 102 trang 50 SGK Toán 7 tập 1. Từ tỉ lệ thức

Xem chi tiết
Bài 103 trang 50 SGK Toán 7 tập 1 Bài 103 trang 50 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài 103 trang 50 SGK Toán 7 tập 1. Theo hợp đồng, hai tổ sản xuất chia lãi với nhau theo tỉ lệ 3 : 5. Hỏi mỗi tổ được chia bao nhiêu nếu tổng số lãi là 12 800 000 đồng?

Xem chi tiết
Bài 24 trang 118 SGK Toán 7 tập 1 Bài 24 trang 118 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài 24 trang 118 SGK Toán 7 tập 1. Vẽ tam giác ABC biết = 90 AB=AC=3cm. Sau đó đo các góc B và C.

Xem chi tiết
Bài 14 trang 58 SGK Toán 7 tập 1 Bài 14 trang 58 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài 14 trang 58 SGK Toán 7 tập 1. Cho biết 35 công nhân xây một ngôi nhà hết 168 ngày. Hỏi 28 công nhân xây ngôi nhà đó hết bao nhiêu ngày?

Xem chi tiết
Bài 19 trang 61 SGK Toán 7 tập 1 Bài 19 trang 61 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài 19 trang 61 SGK Toán 7 tập 1. Với cùng số tiền để mua 51 mét vải loại I có thể mua được bao nhiêu mét vải loại II

Xem chi tiết
Bài 16 trang 60 SGK Toán 7 tập 1 Bài 16 trang 60 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài 16 trang 60 SGK Toán 7 tập 1. Cho đại lượng x và y có tỉ lệ nghịch với nhau hay không

Xem chi tiết

>>Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi với đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Sử, Sinh cùng các thầy cô giáo dạy giỏi, nổi tiếng.