Bài 98 trang 49 SGK Toán 7 tập 1

Bình chọn:
4.1 trên 78 phiếu

Giải bài 98 trang 49 SGK Toán 7 tập 1. Tìm y, biết:

Đề bài

Tìm \(y\), biết:

a) \(- {3 \over 5}.y = {{21} \over {10}}\)

b) \(y:{3 \over 8} =  - 1{{31} \over {33}}\)

c) \(1{2 \over 5}.y + {3 \over 7} =  - {4 \over 5}\)

d) \( - {{11} \over {12}}.y + 0,25 = {5 \over 6}\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng cách tìm thừa số chưa biết, số bị chia, qui tắc cộng, trừ, nhân, chia số hữu tỉ.

Lời giải chi tiết

a) \(- {3 \over 5}.y = {{21} \over {10}}\)

\( \Leftrightarrow  y = {{21} \over {10}}:\left( { - {3 \over 5}} \right) \)

\(\Leftrightarrow y= {{21} \over {10}}.\left( { - {5 \over 3}} \right) \)

\(\Leftrightarrow y=  - {{21.5} \over {10.3}} \)

\(\Leftrightarrow y=  - {7 \over 2} \)

b) \(y:{3 \over 8} =  - 1{{31} \over {33}}\)

 \( \Leftrightarrow y:{3 \over 8} =  - {{64} \over {33}}\)

\(\Leftrightarrow y =  - {{64} \over {33}}.{3 \over 8} =  - {{64.3} \over {33.8}} =  - {8 \over {11}}\)

c)  \(1{2 \over 5}.y + {3 \over 7} =  - {4 \over 5}\)

\( \Leftrightarrow {7 \over 5}y =  - {4 \over 5} - {3 \over 7}\)

\(\Leftrightarrow {7 \over 5}y =  - {{43} \over {35}}\)

\(\Leftrightarrow y =  - {{43} \over {35}}:{7 \over 5}\)

\(\Leftrightarrow y =  - {{43} \over {35}}.{5 \over 7} =  - {{43} \over {49}}\)

d) \( - {{11} \over {12}}.y + 0,25 = {5 \over 6}\)

\(\Leftrightarrow - {{11} \over {12}}y = {5 \over 6} - 0,25 \)

\(\Leftrightarrow  - {{11} \over {12}}y = {5 \over 6} - {1 \over 4} \)

\(\Leftrightarrow  - {{11} \over {12}}y = {7 \over {12}}\)

\(\Leftrightarrow y = {7 \over {12}}:\left( { - {{11} \over {12}}} \right)\)

\(\Leftrightarrow y = {7 \over {12}}.\left( { - {{12} \over {11}}} \right) \)

\(\Leftrightarrow y =  - {7 \over {11}}\)

loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 7 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Ôn tập chương I: Số hữu tỉ. Số thực

>>Học trực tuyến lớp 7, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Sử cùng các thầy cô giáo dạy giỏi, nổi tiếng.