Bài 103 trang 50 SGK Toán 7 tập 1

Bình chọn:
4 trên 12 phiếu

Giải bài 103 trang 50 SGK Toán 7 tập 1. Theo hợp đồng, hai tổ sản xuất chia lãi với nhau theo tỉ lệ 3 : 5. Hỏi mỗi tổ được chia bao nhiêu nếu tổng số lãi là 12 800 000 đồng?

Đề bài

Theo hợp đồng, hai tổ sản xuất chia lãi với nhau theo tỉ lệ 3 : 5. Hỏi mỗi tổ được chia bao nhiêu nếu tổng số lãi là 12 800 000 đồng?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau:

\(\frac{x}{a} = \frac{y}{b} = \frac{{x + y}}{{a + b}}\)

Lời giải chi tiết

Gọi số tiền lãi mỗi tổ được chia là x, y (đồng) (x, y > 0). Theo đề bài ta có:

\({x \over y} = {3 \over 5}\) hay \({x \over 3} = {y \over 5}\)

Lại có tổng số lãi của 2 tổ là \(12 800 000\) đồng nên ta có:

\(x + y = 12800000\)

Theo tính chất dãy tỉ số bằng nhau, ta có:

\({x \over 3} = {y \over 5} = {{x + y} \over {3 + 5}} = {{12800000} \over 8} = 1600000\)

Do đó: \(x =  1600 000 . 3 = 4 800 000\) (đồng)

\(y = 1600 000 . 5 =  8 000 000\) (đồng)

Vậy mỗi tổ được chia số tiền lại lần lượt là: \(4 800 000\) đồng, \(8 000 000\) đồng.

loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 7 - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 7, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan