Bài 8: Những góc nhìn cuộc sống

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải SBT Ngữ văn 6 Bài 8: Những góc nhìn cuộc sống - Chân trời sáng tạo có đáp án và lời giải chi tiết cho các em học sinh tham khảo, luyện tập thêm các dạng bài

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn

Bài tập Đọc trang 26 Sách bài tập Ngữ văn 6 tập 2 Chân trời sáng tạo

Văn nghị luận là gì? Trình bày các yếu tố cơ bản của văn nghị luận Đọc VB sau và trả lời câu hỏi bên dưới:

Xem lời giải

Bài tập tiếng Việt trang 30 Sách bài tập Ngữ văn 6 tập 2 Chân trời sáng tạo

Từ mượn là gì? Khi sử dụng từ mượn trong giao tiếp hằng ngày, chúng ta cần lưu ý điều gì? Em hãy chỉ ra từ mượn gốc Hán và từ mượn gốc ngôn ngữ phương Tây trong đoạn trích sau

Xem lời giải

Bài tập Viết ngắn trang 31 Sách bài tập Ngữ văn 6 tập 2 Chân trời sáng tạo

Giả sử một người bạn của em đang có bất đồng ý kiến với cha mẹ. Em hãy viết cho bạn một tin nhắn (dưới hình thức một đoạn văn) để gợi ý cách giúp bạn và cha mẹ hiểu nhau hơn (trong đoạn có sử dụng hai từ Hán Việt)

Xem lời giải

Bài tập Viết trang 31 Sách bài tập Ngữ văn 6 tập 2 Chân trời sáng tạo

Chỉ ra những yêu cầu đối với bài văn trình bày ý kiến về một hiện tượng trong đời sống. Trong bài văn trình bày ý kiến về một hiện tượng trong đời sống, những từ ngữ như "bên cạnh đó", "mặt khác", "thứ nhất", "thứ hai", "thứ ba"... có tác dụng gì?

Xem lời giải

Bài tập Nói và nghe trang 31 Sách bài tập Ngữ văn 6 tập 2 Chân trời sáng tạo

Khi trình bày ý kiến về một hiện tượng (vấn đề) trong đời sống, việc tóm tắt các ý dưới dạng dàn ý hoặc sơ đồ có tác dụng gì? Trong khi trình bày ý kiến trước tập thể, em cần chú ý điều gì? Khi trao đổi với phản hồi của người nghe về bài nói của mình, em cần chú ý điều gì?

Xem lời giải

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn

Giải SBT Ngữ văn 6 Bài 8: Những góc nhìn cuộc sống - Chân trời sáng tạo có đáp án và lời giải chi tiết cho các em học sinh tham khảo, luyện tập thêm các dạng bài