Bài 10: Mẹ Thiên nhiên

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải SBT Ngữ văn 6 Bài 10: Mẹ Thiên nhiên - Chân trời sáng tạo có đáp án và lời giải chi tiết cho các em học sinh tham khảo, luyện tập thêm các dạng bài

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn

Bài tập Đọc trang 59 Sách bài tập Ngữ văn 6 tập 2 Chân trời sáng tạo

Em hãy nêu các đặc điểm của VB thông tin và trình bày tác dụng của những đặc điểm đó. VB thuyết minh có những đặc điểm gì? Đọc VB sau và trả lơi các câu hỏi:

Xem lời giải

Bài tập tiếng Việt trang 64 Sách bài tập Ngữ văn 6 tập 2 Chân trời sáng tạo

Hãy tìm câu chủ đề trong đoạn VB sau và giải thích vì sao em cho đó là câu chủ đề: Đoạn văn thường được cấu trúc theo mô hình sau: Tìm các dấu chấm phẩy trong đoạn văn sau và giải thích chức năng của chúng:

Xem lời giải

Bài tập Viết trang 66 Sách bài tập Ngữ văn 6 tập 2 Chân trời sáng tạo

Hãy lập dàn ý cho một bài văn tường thuật một sự kiện mà em đã được chứng kiến. Ví dụ: Lễ tổng kết năm học, bắn pháo hoa, lễ kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam,...

Xem lời giải

Bài tập Nói và nghe trang 66 Sách bài tập Ngữ văn 6 tập 2 Chân trời sáng tạo

Tại sao khi tóm tắt ý kiến của người khác, ta nên tóm lược các ý chính dưới dạng từ, cụm từ và dùng các kí hiệu như các số thứ tự, gạch đầu dòng... để thể hiện các ý được tóm tắt? Giải thích tác dụng của việc xác định với người nói về nội dung ta vừa tóm tắt

Xem lời giải

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn

Giải SBT Ngữ văn 6 Bài 10: Mẹ Thiên nhiên - Chân trời sáng tạo có đáp án và lời giải chi tiết cho các em học sinh tham khảo, luyện tập thêm các dạng bài