Bài 7: Gia đình thương yêu

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải SBT Ngữ văn 6 Bài 7: Gia đình thương yêu - Chân trời sáng tạo có đáp án và lời giải chi tiết cho các em học sinh tham khảo, luyện tập thêm các dạng bài

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn

Bài tập Đọc trang 16 Sách bài tập Ngữ văn 6 tập 2 Chân trời sáng tạo

Đọc VB sau và trả lời những câu hỏi bên dưới: GỬI EM VÀ CON

Xem lời giải

Bài tập tiếng Việt trang 19 Sách bài tập Ngữ văn 6 tập 2 Chân trời sáng tạo

Thế nào là từ đồng âm? Em hãy cho ví dụ và giải thích để làm rõ. Thế nào là từ đa nghĩa? Em hãy cho ví dụ và giải thích để làm rõ Đọc các câu sau: Hãy viết một đoạn văn ngắn nói về tình cảm gai đình, trong đó có sử dụng từ đa nghĩa.

Xem lời giải

Bài tập Viết ngắn trang 20 Sách bài tập Ngữ văn 6 tập 2 Chân trời sáng tạo

Từ những ý nghĩa bài thơ Gửi em và con đã gợi lên, em hãy viết một đoạn văn ngắn (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ của em về tình yêu thương, sự quan tâm giữa những người thân trong gia đình.

Xem lời giải

Bài tập Viết trang 20 Sách bài tập Ngữ văn 6 tập 2 Chân trời sáng tạo

Một đoạn văn ghi lại cảm xúc về một bài thơ cần đạt những yêu cầu nào? Câu lạc bộ văn học của trường em đang chuẩn bị tổ chức Hội thơ để mọi người thi sáng tác thơ, giới thiệu những bài thơ hay và chia sẻ những cảm xúc của mình về những bài thơ ý nghĩa,...

Xem lời giải

Bài tập Nói và nghe trang 20 Sách bài tập Ngữ văn 6 tập 2 Chân trời sáng tạo

Để buổi thảo luận về một vấn đề cần có giải pháp thống nhất diễn ra thành công, theo em, nhóm cũng như bản thân mỗi thành viên cần chuẩn bị những gì?

Xem lời giải

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn

Giải SBT Ngữ văn 6 Bài 7: Gia đình thương yêu - Chân trời sáng tạo có đáp án và lời giải chi tiết cho các em học sinh tham khảo, luyện tập thêm các dạng bài