Bài 6: Điểm tựa tinh thần

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải SBT Ngữ văn 6 Bài 6: Điểm tựa tinh thần - Chân trời sáng tạo có đáp án và lời giải chi tiết cho các em học sinh tham khảo, luyện tập thêm các dạng bài

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn

Bài tập Đọc trang 3 Sách bài tập Ngữ văn 6 tập 2 Chân trời sáng tạo

Đọc lại mục Tri thức đọc hiểu trong SGK Ngữ văn 6, tập hai. tr. 5 và nêu các yếu tố chính của truyện. Dựa vào những dấu hiệu hình thức nào để nhận ra ngôn ngữ nhân vật trong truyện? Đọc VB sau và trả lời các câu hỏi bên dưới:

Xem lời giải

Bài tập tiếng Việt trang 6 Sách bài tập Ngữ văn 6 tập 2 Chân trời sáng tạo

Thế nào là VB? Trình bày khái niệm và đặc điểm của đoạn văn Nêu công dụng của dấu ngoặc kép?...

Xem lời giải

Bài tập Viết ngắn trang 13 Sách bài tập Ngữ văn 6 tập 2 Chân trời sáng tạo

Hãy viết đoạn văn khoảng 100 đến 150 chữ trình bày suy nghĩ của em về bài học gợi ra từ truyện Ăn trộm táo, trong đó có sử dụng dấu ngoặc kép.

Xem lời giải

Bài tập Viết trang 8 Sách bài tập Ngữ văn 6 tập 2 Chân trời sáng tạo

Điền vào chỗ trống định nghĩa về biên bản Biên bản thuộc thể loại truyện? Giải thích? Đọc biên bản sau và xác định biên bản này đạt hoặc chưa đạt các yêu cầu đối với biên bản (dựa vào bảng kiểm bên dưới)

Xem lời giải

Bài tập Nói và nghe trang 10 Sách bài tập Ngữ văn 6 tập 2 Chân trời sáng tạo

Giải thích ý nghĩa của các bước trong quy trình tóm tắt nội dung trình bày của người khác. Thuyết trình trước lớp về một bài học gợi ra từ truyện Ăn trộm táo.

Xem lời giải

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn

Giải SBT Ngữ văn 6 Bài 6: Điểm tựa tinh thần - Chân trời sáng tạo có đáp án và lời giải chi tiết cho các em học sinh tham khảo, luyện tập thêm các dạng bài