Bài 5: Trò chuyện cùng thiên nhiên - Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn

Giải bài tập Đọc trang 61, 62 SBT Ngữ Văn 6 tập 1 Chân trời sáng tạo

Trình bày đặc điểm của VB kí, VB hồi kí. Dòng nào dưới đây không nêu đúng đặc điểm của VB hồi kí? Dòng nào dưới đây không nêu đúng đặc điểm của VB du kí

Xem lời giải

Giải bài tập Tiếng Việt trang 63 Sách bài tập Ngữ văn 6 tập 1 Chân trời sáng tạo

Căn cứ vào tri thức tiếng Việt đã học, em hãy cho biết thế nào là ẩn dụ? Thế nào là hoán dụ? Xác định biện pháp tu từ được sử dụng trong các câu văn sau và chỉ ra tác dụng của nó.

Xem lời giải

Giải bài tập Viết ngắn trang 63 Sách bài tập Ngữ văn 6 tập 1 Chân trời sáng tạo

Viết đoạn văn ngắn khoảng 150 chữ nêu cảm nhận của em về các loài cây được tả trong VB. Trong đoạn văn có sử dụng biện pháp ẩn dụ.

Xem lời giải

Giải bài tập Viết trang 63, 64 Sách bài tập Ngữ văn 6 tập 1 Chân trời sáng tạo

Nêu đặc điểm kiểu bài tả lại một cảnh sinh hoạt. Viết bài văn miêu tả cảnh sum họp cuối tuần (hoặc vào dịp lễ, Tết) của gia đình em.

Xem lời giải

Giải bài tập Nói và nghe trang 64 Sách bài tập Ngữ Văn tập 1 Chân trời sáng tạo

Việc trình bày về một cảnh sinh hoạt cần thực hiện theo mấy bước? Là những bước nào? Trình bày về một cảnh sinh hoạt mà em có dịp quan sát hoặc tham dự.

Xem chi tiết

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn