Bài 5: Văn bản thông tin

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn

Ca Huế

Văn bản thông tin này giới thiệu về hoạt động hay trò chơi gì?

Xem lời giải

Hội thi thổi cơm

Đọc trước văn bản Hội thi thổi cơm; tìm hiểu thêm thông tin (qua sách, báo, Internet, thực tế,...) về các hội thi dân gian khác trong đời sống

Xem lời giải

Thực hành tiếng Việt bài 5

Tìm trạng ngữ là cụm danh từ trong những câu dưới đây. Xác định danh từ trung tâm và các thành tố phụ trong mỗi cụm danh từ đó

Xem lời giải

Những nét đặc sắc trên "đất vật" Bắc Giang

Đọc trước văn bản Những nét đặc sắc trên “đất vật” Bắc Giang và tìm hiểu thêm về hoạt động đấu vật dân tộc.

Xem lời giải

Viết bài văn thuyết minh về quy tắc, luật lệ trong một hoạt động hay trò chơi

Viết bài văn thuyết minh về quy tắc, luật lệ của một hoạt động hay trò chơi là giới thiệu những quy định mà các thành viên tham gia hoạt động hay trò chơi ấy cần tôn trọng và tuân thủ

Xem lời giải

Giải thích quy tắc, luật lệ của một hoạt động hay trò chơi

Giải thích quy tắc, luật lệ của một hoạt động hay trò chơi là giới thiệu cho người nghe những quy định của một hoạt động, một trò chơi mà các thành viên tham gia hoạt động hay trò chơi ấy cần tôn trọng và chấp hành

Xem lời giải

Tự đánh giá bài 5

Văn bản trên giới thiệu trò chơi gì và của dân tộc nào?

Xem lời giải

Nội dung ôn tập học kì I

Thống kê ra vở tên các thể loại, kiểu văn bản và tên văn bản cụ thể đã học trong sách Ngữ văn 7, tập một theo bảng sau:

Xem lời giải

Tự đánh giá cuối học kì I

Hai khổ thơ trên có sự kết hợp giữa phương thức biểu cảm và phương thức nào?

Xem lời giải

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn