Bài 1: Truyện ngắn và tiểu thuyết

Bình chọn:
4.8 trên 96 phiếu

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn

Người đàn ông cô độc giữa rừng

Tóm tắt được nội dung văn bản

Xem lời giải

Buổi học cuối cùng

Đọc trước chuyện Buổi học cuối cùng; tìm hiểu thêm thông tin về nhà văn An-phông-xơ Đô-đê

Xem lời giải

Thực hành tiếng Việt bài 1

Tìm và giải thích nghĩa của các từ địa phương trong những câu dưới đây (ở đoạn trích Người đàn ông cô độc giữa rừng của Đoàn Giỏi). Các từ đó được sử dụng ở vùng miền nào và chúng có tác dụng gì trong việc phản ánh con người, sự vật?

Xem lời giải

Dọc đường xứ Nghệ

Đọc trước văn bản Dọc đường xứ Nghệ và tìm hiểu thêm về nhà văn Sơn Tùng

Xem lời giải

Viết bài văn kể lại một sự việc có thật liên quan đến nhân vật hoặc sự kiện lịch sử

a. Sự việc có thật là sự việc đã xảy ra trong đời thực, không hư cấu, tưởng tượng; được nhiều người biết hoặc chứng kiến, có sử sách ghi lại,..

Xem lời giải

Trình bày ý kiến về một vấn đề trong đời sống

Trình bày ý kiến về một vấn đề trong đời sống là nêu lên những suy nghĩ của người nói trước một vấn đề trong đời sống; đưa ra được lí lẽ và bằng chứng để làm sáng tỏ ý kiến của mình, nhằm thuyết phục người nghe

Xem lời giải

Tự đánh giá bài 1

Truyện Bố của Xi-mông có sự kết hợp phương thức tự sự với phương thức nào?

Xem lời giải

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn