Bài 10. Văn bản thông tin

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn

Ghe xuồng Nam Bộ

Đọc trước văn bản Ghe xuồng Nam Bộ; tìm hiểu thêm về các phương tiện được nêu trong văn bản.Đọc trước văn bản và tìm hiểu thêm về phương tiện được nêu.

Xem lời giải

Tổng kiểm soát phương tiện giao thông

Tìm hiểu từ nhiều nguồn thông tin về tình hình giao thông và các vi phạm của người tham gia giao thông ở nước ta trong thời gian gần đây. Ghi lại một số thông tin đáng lưu ý.

Xem lời giải

Thực hành tiếng Việt bài 10

Xếp các thuật ngữ ở cột A vào lĩnh vực khoa học phù hợp ở cột B:

Xem lời giải

Phương tiện vận chuyển của các dân tộc thiểu số Việt Nam

Đọc trước văn bản Phương tiện vận chuyển của các dân tộc thiểu số Việt Nam ngày xưa, tìm hiểu thêm về các phương tiện được nói đến trong văn bản này.

Xem lời giải

Viết bản tường trình

Bản tường trình thường được viết theo bố cục sau: Mở đầu văn bản:

Xem lời giải

Nghe và tóm tắt ý chính của bài nói

Khi nghe người khác trình bày, để nắm được nội dung thông tin, cần biết tóm tắt ý chính của bài nói.

Xem lời giải

Tự đánh giá bài 10

Nội dung chính của văn bản trên là gì?

Xem lời giải

Ôn tập và tự đánh giá cuối học kì II

Thống kê tên các thể loại, kiểu văn bản và tên văn bản cụ thể đã học trong sách Ngữ văn 7, tập hai theo bảng

Xem lời giải

Tự đánh giá cuối học kì II

Phương án nào nêu đúng đặc điểm thể loại của văn bản Lừa đội lốt sư tử?

Xem lời giải

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn