Soạn Văn 7 Cánh diều tập 2 - siêu ngắn

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn

Ếch ngồi đáy giếng

Truyện kể về những nhân vật nào? Ai là nhân vật chính?

Xem lời giải

Đẽo cày giữa đường

Trước một sự việc, hiện tượng có nhiều ý kiến khác nhau, em sẽ suy nghĩ và hành động như thế nào?

Xem lời giải

Tục ngữ về thiên nhiên, lao động và con người, xã hội (1)

Chú ý hình thức các câu tục ngữ.

Xem lời giải

Thực hành tiếng Việt bài 6

Xác định biện pháp tu từ nói quá trong những câu dưới đây. Cách nói quá trong mỗi trường hợp đó biểu thị điều gì?

Xem lời giải

Bụng và Răng, Miệng, Tay, Chân

Đọc trước truyện Bụng vả Răng, Miệng, Tay, Chân, tìm hiểu thêm về tác giả Ê-dốp (Aesop).

Xem lời giải

Tục ngữ về thiên nhiên, lao động và con người, xã hội (2)

Đọc trước văn bản Tục ngữ về thiên nhiên, lao động và con người, xã hội (2); tìm hiểu thêm về những câu tục ngữ có đề tài tương tự.

Xem lời giải

Viết bài văn phân tích đặc điểm nhân vật

Các em đã học phân tích đặc điểm nhân vật và yêu cầu viết kiểu văn bản này trong Bài 4 (Ngữ văn 7, tập một)

Xem lời giải

Kể lại một truyện ngụ ngôn

Kể lại một truyện ngụ ngôn là hình thức dùng lời của em để kể cho người khác nghe về một câu chuyện đã học hay đã đọc

Xem lời giải

Tự đánh giá bài 6

Để tìm hiểu con voi, mỗi ông thầy bói đã làm gì?

Xem lời giải

Những cánh buồm

Đọc trước văn bản Những cánh buồm và tìm hiểu thêm thông tin về tác giả Hoàng Trung Thông.

Xem lời giải

Mây và sóng

Đọc trước bài thơ Mây và sóng; tìm hiểu thêm về nhà thơ Ra-bin-đra-nát Ta-go (Rabindranath Tagore)

Xem lời giải

Thực hành tiếng Việt bài 7

Dựa vào ngữ cảnh, xác định nghĩa của các từ ngữ in đậm trong khổ thơ dưới đây:

Xem lời giải

Mẹ và quả

Đọc trước văn bản Mẹ và quả, tìm hiểu thêm thông tin về tác giả Nguyễn Khoa Điềm.

Xem lời giải

Viết đoạn văn ghi lại cảm xúc sau khi đọc một bài thơ

Viết đoạn văn ghi lại cảm xúc sau khi đọc một bài thơ là nêu lên những cảm nghĩ của bản thân về bài thơ đó

Xem lời giải

Trao đổi về một vấn đề

Các em đã học mục đích, nội dung và cách thức trao đổi về một vấn đề ở Bài 2 trong sách Ngữ văn 7, tập một

Xem lời giải

Tự đánh giá bài 7

Bài thơ trên được viết theo thể thơ nào?

Xem lời giải

Tinh thần yêu nước của nhân dân ta

Văn bản viết về vấn đề gì của đời sống xã hội? Nhan đề văn bản có liên quan đến vấn đề ấy như thế nào?

Xem lời giải

Đức tính giản dị của Bác Hồ

Đọc trước văn bản Đức tính giản dị của Bác Hồ và tìm hiểu thêm thông tin về tác giả Phạm Văn Đồng.

Xem lời giải

Thực hành tiếng Việt bài 8

Hãy làm rõ tính mạch lạc của văn bản Tinh thần yêu nước của nhân dân ta (Hồ Chí Minh) bằng cách chứng minh các phần, các đoạn, các câu của văn bản này đều nói về một chủ đề và được sắp xếp theo một trình tự rất hợp lí.

Xem lời giải

Tượng đài vĩ đại nhất

Đọc trước văn bản Tượng đài vĩ đại nhất; tìm hiểu thêm thông tin về thời điểm ra đời của bài viết.

Xem lời giải

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất