Bài 5: Nghệ thuật truyền thống (chèo/tuồng)

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn

Thị Mầu lên chùa

Điền vào bảng dưới đây một số câu đối thoại, độc thoại, bàng thoại của nhân vật Thị Mầu, Thị Kính và tiếng đế trong văn bản trên (làm vào vở):

Xem lời giải

Huyện Trìa xử án

Xác định đặc điểm ngôn ngữ kịch trong văn bản Huyện Trìa xử án bằng việc thực hiện các yêu cầu dưới đây:

Xem lời giải

Đàn Ghi-ta phím lõm trong dàn nhạc cải lương

Vẽ sơ đồ ý chính của văn bản trên. Có thể tham khảo mô hình như sau:

Xem lời giải

Thực hành tiếng việt trang 127

a. Các hình ảnh được sử dụng trong văn bản Đàn ghi-ta phím lõm trong dàn nhạc cải lương giúp bạn hiểu thêm điều gì về các thông tin chính mà văn bản truyền tải? b. Nhận xét về cách tác giả văn bản chú thích các hình ảnh đính kèm: độ dài của phần chú thích ảnh, mối liên hệ giữa hình ảnh và phần chú thích với văn bản chính,...

Xem lời giải

Xã trưởng – Mẹ Đốp

Liệt kê theo bảng sau những từ ngữ, hình ảnh trong lời thoại của hai nhân vật khi họ nói về công việc thường ngày của mình và của người còn lại:

Xem lời giải

Huyện Trìa, Đề Hầu, Thầy Nghêu mắc lỡm Thị Hến

Nêu các đặc điểm của tuồng đồ được thể hiện qua văn bản Huyện Trìa, Đề Hầu, Thầy Nghêu mắc lỡm Thị Hến.

Xem lời giải

Viết một bản nội quy ở nơi công cộng

Phần đầu, phần chính và phần cuối trong ngữ liệu tham khảo đã đáp ứng được yêu cầu đối với kiểu bài Viết bản nội quy ở nơi công cộng chưa?

Xem lời giải

Viết một bản hướng dẫn ở nơi công cộng

Nhan đề đã phù hợp với nội dung hướng dẫn trong ngữ liệu chưa?

Xem lời giải

Thảo luận nhóm về một vấn đề có ý kiến khác nhau

Thảo luận nhóm về một vấn đề có ý kiến khác nhau

Xem lời giải

Ôn tập trang 148

Học sinh chọn và thực hiện một trong hai câu dưới đây:

Xem lời giải

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn