Bài 7: Anh hùng và nghệ sĩ (Văn bản nghị luận - tác giả Nguyễn Trãi)

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn

Bình Ngô đại cáo

Xác định hoàn cảnh ra đời, mục đích viết của bài cáo. Những dấu hiệu nào giúp bạn nhận biết Bình Ngô đại cáo là một văn bản nghị luận?

Xem lời giải

Thư lại dụ Vương Thông

Cho biết mục đích và đối tượng của bức thư. Việc tác giả chọn cách nghị luận dưới hình thức một bức thư có tác dụng như thế nào?

Xem lời giải

Bảo kính cảnh giới – Bài 43

Nhận xét về cách quan sát và miêu tả bức tranh ngày hè của Nguyễn Trãi (chú ý cách sử dụng từ ngữ, hình ảnh, huy động các giác quan,...).

Xem lời giải

Thực hành tiếng việt trang 44

Chỉ ra lỗi dùng từ Hán Việt trong những câu sau đây. Phân tích những lỗi ấy và sửa lại cho đúng.

Xem lời giải

Dục Thúy sơn

Núi Dục Thúy được miêu tả với vẻ đẹp như thế nào? Chỉ ra cách miêu tả độc đáo của tác giả trong hai câu thực của bài thơ.

Xem lời giải

Nguyễn Trãi – Nhà ngoại giao, nhà hiền triết, nhà thơ

Theo bạn, chủ đề của văn bản và quan điểm của tác giả thể hiện tập trung ở câu văn nào trong bài?

Xem lời giải

Viết bài luận thuyết phục người khác từ bỏ một thói quen hay quan niệm

Các phần mở bài, thân bài, kết bài trong ngữ liệu đã đáp ứng được yêu cầu về bố cục đối với kiểu bài thuyết phục người khác từ bỏ một thói quen hay một quan niệm chưa?

Xem lời giải

Trình bày ý kiến về một vấn đề xã hội

Trình bày bài nói thuyết phục người khác từ bỏ một thói quen hoặc một quan niệm.

Xem lời giải

Ôn tập trang 58

Hãy khái quát: a. Một số đặc điểm chính của văn chính luận Nguyễn Trãi qua Bình Ngô đại cáo, Thư lại dụ Vương Thông. b. Một số nét đặc sắc của thơ Nguyễn Trãi qua Bảo kính cảnh giới - bài 43, Dục Thúy sơn. c. Những nét nổi bật về tư tưởng, con người Nguyễn Trãi qua văn thơ của ông.

Xem lời giải

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn