Bài 1: Tạo lập thế giới (Thần thoại)

Bình chọn:
4.6 trên 38 phiếu

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn

Thần Trụ Trời

Bạn biết những truyện thần thoại nào? Hãy chia sẻ với các bạn trong nhóm về những truyện thần thoại ấy?

Xem lời giải

Prô-mê-tê và loài người

Bạn đã từng đọc hay nghe kể về thần thoại Hy Lạp và câu chuyện Prô-mê-tê và loài người chưa? Hãy chia sẻ với các bạn cùng lớp những điều bạn đã biết. Nếu chưa biết, bạn thử đoán truyện Prô-mê-tê và loài người sẽ nói về vấn đề gì?

Xem lời giải

Đọc kết nối chủ điểm: Đi san mặt đất

Nêu nội dung bao quát của văn bản Đi san mặt đất.

Xem lời giải

Thực hành tiếng việt trang 19

Chỉ ra lỗi thiếu mạch lạc trong những đoạn trích dưới đây và nêu cách sửa

Xem lời giải

Đọc mở rộng theo thể loại: Cuộc tu bổ lại các giống vật

Bạn hãy đọc văn bản Cuộc tu bổ lại các giống vật vặt kiểm tra kĩ năng đọc hiểu thể loại thần thoại bằng cách điền thông tin vào bảng sau (làm vào vở):

Xem lời giải

Viết văn bản nghị luận phân tích, đánh giá một truyện kể

Đọc phần lí thuyết (trang 23, SGK Ngữ Văn 10, tập một) để có đầy đủ tri thức và cách làm một bài văn nghị luận phân tích, đánh giá một truyện kể.

Xem lời giải

Giới thiệu, đánh giá về nội dung và nghệ thuật của một truyện kể

Giới thiệu về truyện kể

Xem lời giải

Ôn tập trang 34

Bạn đã đọc hiểu các văn bản truyện thần thoại Thần Trụ trời, Prô-mê-tê và loài người, Cuộc tu bổ lại các giống vật. Hãy so sánh các văn bản và rút ra nhận xét chung bằng cách điền vào Phiếu học tập được kẻ vào vở theo mẫu sau:

Xem lời giải

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn