Giải bài 4 trang 21 Tập bản đồ Địa lí 6


Đề bài

Địa hình núi đá vôi (địa hình cácxtơ) có đặc điểm gì?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại kiến thức núi già và núi trẻ - Xem chi tiết

Lời giải chi tiết

Địa hình núi đã vôi (địa hình cácxtơ) có đặc điểm:

- Các đỉnh núi thường lởm chởm, sắc nhọn.

- Trong địa hình núi đã vôi thường có nhiều hang động đẹp.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 26 phiếu
  • Giải bài 3 trang 20 Tập bản đồ Địa lí 6

    Giải bài 3 trang 20 tập bản đồ Địa lí 6, Quan sát hình 2 và 3, hãy điền tiếp các từ vào chỗ chấm (...) cho đúng. - Hình 2 thể hiện địa hình núi .......... vì ..........

  • Giải bài 2 trang 20 Tập bản đồ Địa lí 6

    Giải bài 2 trang 20 tập bản đồ Địa lí 6, Hãy sắp xếp các núi có độ cao tuyệt đối là: 956m, 789m, 1556m, 1678m, 2354m, 3143m vào bảng dưới đây sao cho phù hợp

  • Giải bài 1 trang 20 Tập bản đồ Địa lí 6

    Dựa vào hình 1 dưới đây, điền tiếp các từ vào chỗ chấm (...) cho đúng: - Độ cao tuyệt đối của đỉnh núi A là khoảng cách từ đỉnh núi đến ... - Độ cao tương đối của đỉnh núi A là khoảng cách từ đỉnh núi đến ... và ...