Giải bài 3 trang 20 Tập bản đồ Địa lí 6


Giải bài 3 trang 20 tập bản đồ Địa lí 6, Quan sát hình 2 và 3, hãy điền tiếp các từ vào chỗ chấm (...) cho đúng. - Hình 2 thể hiện địa hình núi .......... vì ..........

Đề bài

Quan sát hình 2 và 3, hãy điền tiếp các từ vào chỗ chấm (...) cho đúng.

- Hình 2 thể hiện địa hình núi .......... vì .......... 

- Hình 3 thể hiện địa hình núi .......... vì .......... 

- Núi già và núi trẻ khác nhau ở những điểm nào? (đỉnh núi, sườn núi, thung lũng) ..........

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Kĩ năng khai thác bản đồ, lược đồ và sơ đồ.

Lời giải chi tiết

- Hình 2 thể hiện địa hình núi trẻ vì đỉnh nhọn, sườn dốc, thung lũng hẹp.

- Hình 3 thể hiện địa hình núi già vì đỉnh tròn, sườn thoải, thung lũng rộng.

- Núi già và núi trẻ khác nhau:

+ Đỉnh núi: Núi già có đỉnh tròn, núi trẻ có đỉnh nhọn.

+ Sườn núi: Núi già có sườn thoải, núi trẻ có sườn dốc.

+ Thung lũng: Núi già có thung lũng rộng, núi trẻ có thung lũng hẹp.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 40 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch Sử và Địa Lí lớp 6- CD - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí