Giải bài 2 trang 20 Tập bản đồ Địa lí 6


Đề bài

Hãy sắp xếp các núi có độ cao tuyệt đối là: 956m, 789m, 1556m, 1678m, 2354m, 3143m vào bảng dưới đây sao cho phù hợp

Độ cao tuyệt đối Loại núi
  Cao
  Thấp
  Trung bình

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại kiến thức núi và độ cao của núi - Xem chi tiết

Lời giải chi tiết

Độ cao tuyệt đối Loại núi
2354m, 3143m Cao
956m, 789m, Thấp
1556m, 1678m Trung bình

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.1 trên 19 phiếu