Giải bài 4 trang 14 Tập bản đồ Địa lí 6


Đánh dấu × vào ô trống ý em cho là đúng. Nơi có thời gian chiếu sáng liên tục từ ngày 23 tháng 9 đến ngày 21 tháng 3 năm sau là:

Đề bài

Đánh dấu × vào ô trống ý em cho là đúng.

Nơi có thời gian chiếu sáng liên tục từ ngày 23 tháng 9 đến ngày 21 tháng 3 năm sau là:

☐ Vòng cực Bắc.           ☐ Vòng cực Nam.

☐ Cực Bắc.                    ☐ Cực Nam.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Ngày 21 - 3 đến ngày 23 - 9, bán cầu Bắc ngả về phía Mặt Trời => Từ vòng cực Bắc đến cực Bắc có ngày dài suốt 24 giờ.

- Ngày 23 - 9 đến 21 - 3 năm sau, bán cầu Nam ngả về phía Mặt Trời => Từ vòng cực Bắc đến cực Bắc có ngày dài suốt 24 giờ.

Lời giải chi tiết

Nơi có thời gian chiếu sáng liên tục từ ngày 23 tháng 9 đến ngày 21 tháng 3 năm sau là:

☐ Vòng cực Bắc.            Vòng cực Nam.

☐ Cực Bắc.                   ☒ Cực Nam.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.9 trên 25 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch Sử và Địa Lí lớp 6- CD - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí