Giải bài 3 trang 14 Tập bản đồ Địa lí 6


Giải bài 3 trang 14 tập bản đồ Địa lí 6, Đánh dấu × vào ô trống ý em cho là đúng Ở xích đạo có:

Đề bài

Đánh dấu × vào ô trống ý em cho là đúng

Ở xích đạo có:

☐ 12 tiếng ngày, 12 tiếng đêm ở mọi ngày.

☐ Ngày ngắn, đêm dài vào ngày 22 thàng 12.

☐ Ngày dài, đêm ngắn vào ngày 22 thàng 6.

☐ Tất cả các ý trên.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại kiến thức hiện tượng ngày, đêm dài ngắn - Xem chi tiết

Lời giải chi tiết

Ở xích đạo có:

☒ 12 tiếng ngày, 12 tiếng đêm ở mọi ngày.

☐ Ngày ngắn, đêm dài vào ngày 22 thàng 12.

☐ Ngày dài, đêm ngắn vào ngày 22 thàng 6.

☐ Tất cả các ý trên.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 24 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí