Giải bài 1 trang 14 Tập bản đồ Địa lí 6


Đề bài

Dựa vào hình vẽ (ngày 22 tháng 6 của hình 1) em hãy cho biết những địa điểm nào:

- Điểm nào suốt 24h không được chiếu sáng...........

- Điểm nào suốt 24h đều được chiếu sáng..............

- Điểm nào có số giờ chiếu sáng ít hơn 12h...........

- Điểm nào có số giờ chiếu sáng nhiều hơn 12h.............

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Kĩ năng khai thác lược đồ/bản đồ, sơ đồ.

Lời giải chi tiết

- Điểm suốt 24h không được chiếu sáng: Từ vòng cực Nam đến cực Nam.

- Điểm suốt 24h đều được chiếu sáng: Từ vòng cực Bắc đến cực Bắc

- Điểm có số giờ chiếu sáng ít hơn 12h: Từ xích đạo đến vòng cực Nam.

- Điểm có số giờ chiếu sáng nhiều hơn 12h: Từ xích đạo đến vòng cực Bắc.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 38 phiếu