Bài 24 trang 38 SGK Toán 7 tập 2


Hãy viết biểu thức đại số biểu thị số tiền mua:

Đề bài

Ở Đà Lạt, giá táo là \(x\) (đ/kg) và giá nho là \(y\) (đ/kg). Hãy viết biểu thức đại số biểu thị số tiền mua:

a) \(5\) kg táo và \(8\) kg nho.

b) \(10\) hộp táo và \(15\) hộp nho, biết mỗi hộp táo có \(12\) kg và mỗi hộp nho có \(10\) kg.

Mỗi biểu thức tìm được ở hai câu trên có là đa thức không ?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đọc kĩ đề bài để lập biểu thức thích hợp

Áp dụng công thức:

Số tiền mua \(a\) kg táo = số tiền mua \(1\) kg táo \(\times a\)

Số tiền mua \(b\) kg nho = số tiền mua \(1\) kg nho \(\times b\)

Lời giải chi tiết

a) Số tiền mua 1kg táo là x đồng. Vậy mua 5kg táo hết \(5.x\) (đồng).

Số tiền mua 1kg nho là y đồng. Vậy mua 8kg nho hết \(8.y\) (đồng).

Gọi \(A\) là số tiền mua \(5\) kg táo và \(8\) kg nho 

Ta có: \(A = 5x + 8y\) (đồng) 

b) Mỗi hộp táo có \(12\) kg nên \(10\) hộp có \(10.12 = 120\) kg.

Mỗi hộp nho có \(10\) kg nên \(15\) hộp có \(10.15 = 150\) kg.

Số tiền mua 1kg táo là x đồng. Vậy mua 120kg táo hết \(120.x\) (đồng).

Số tiền mua 1kg nho là y đồng. Vậy mua 150kg nho hết \(150.y\) (đồng).

Nên biểu thức biểu thị số tiền mua \(10\) hộp táo và \(15\) hộp nho là \( B = 120x + 150y\) (đồng)

Các biểu thức \(A; B\) đều là đa thức (vì là tổng của những đơn thức) 


Bình chọn:
4.5 trên 381 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí