Bài 2 trang 7 SGK Hình học 10


Trong hình 1.4, hãy chỉ ra các vectơ cùng phương, cùng hướng, ngược hướng và các vec tơ bằng nhau

Đề bài

Trong hình 1.4, hãy chỉ ra các vec tơ cùng phương, cùng hướng, ngược hướng và các vectơ bằng nhau.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+) Hai vecto được gọi là cùng phương nếu giá của chúng song song hoặc trùng nhau.

+) Hai vecto cùng phương thì chúng chỉ có thể cùng hướng hoặc ngược hướng.

+) Hai vecto bằng nhau nếu chúng cùng hướng và có cùng độ dài.

Lời giải chi tiết

- Các vectơ cùng phương:

\(\overrightarrow{a}\) và \(\overrightarrow{b}\) cùng phương

\(\overrightarrow{x}\), \(\overrightarrow{y}\), \(\overrightarrow{z}\), \(\overrightarrow{w}\) cùng phương;

\(\overrightarrow{u}\) và \(\overrightarrow{v}\) cùng phương.

- Các vectơ cùng hướng: 

\(\overrightarrow{a}\) và \(\overrightarrow{b}\) cùng hướng;

\(\overrightarrow{x}\), \(\overrightarrow{y}\), \(\overrightarrow{z}\) cùng hướng.

- Các vectơ ngược hướng:

\(\overrightarrow{u}\) và \(\overrightarrow{v}\) ngược hướng;

\(\overrightarrow{z}\) và \(\overrightarrow{w}\) ngược hướng;

\(\overrightarrow{y}\) và \(\overrightarrow{w}\) ngược hướng;

\(\overrightarrow{x}\) và \(\overrightarrow{w}\) ngược hướng.

- Các vectơ bằng nhau:  \(\overrightarrow{x}\) = \(\overrightarrow{y}\).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 64 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 10 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí