Bài 1 trang 13 SGK Đại số 10

Bình chọn:
4.3 trên 53 phiếu

Giải bài 1 trang 13 SGK Đại số 10. Hãy xác định B bằng cách chỉ ra một tính chất đặc trưng cho các phần tử của nó.

Đề bài

a) Cho \(A = \)\(\left\{x ∈\mathbb N| x < 20\text{ và } x \text { chia hết cho } 3\right\}\)
Hãy liệt kê các phần tử của tập hợp \(A\).

b) Cho tập hợp \(B = \left\{2, 6, 12, 20, 30\right\}\).

Hãy xác định \(B\) bằng cách chỉ ra một tính chất đặc trưng cho các phần tử của nó.

c) Hãy liệt kê các phần tử của tập hợp các học sinh lớp em cao dưới \(1m60\).

Lời giải chi tiết

a) Cho \(A =\)\( \left\{x ∈\mathbb N| x < 20\text{ và } x \text { chia hết cho } 3\right\}\)
Hãy liệt kê các phần tử của tập hợp \(A\).

Trả lời: \(A = \left\{0, 3, 6, 9, 12, 15, 18\right\}\).

b) \(B = \left\{2, 6, 12, 20, 30\right\}\).

Trả lời: 

c) Hãy liệt kê các phần tử của tập hợp các học sinh lớp em cao dưới \(1m60\) - Tự liệt kê.

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 10 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Bài 2. Tập hợp

>>Học trực tuyến Lớp 10 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu