Bài 1 trang 13 SGK Đại số 10


Hãy xác định B bằng cách chỉ ra một tính chất đặc trưng cho các phần tử của nó.

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

LG a

Cho \(A = \)\(\left\{x ∈\mathbb N| x < 20\text{ và } x \text { chia hết cho } 3\right\}\)
Hãy liệt kê các phần tử của tập hợp \(A\).

Lời giải chi tiết:

Tập hợp A là tập các số tự nhiên chia hết cho 3 và nhỏ hơn 20.

Vậy \(A = \left\{0, 3, 6, 9, 12, 15, 18\right\}\).

Chú ý:

Một số em có thể quên mất số 0 vì không để ý \(0 \vdots 3\) hoặc quên mất 0 là số tự nhiên nên viết \(A = \left\{ 3, 6, 9, 12, 15, 18\right\}\) là sai.

LG b

Cho tập hợp \(B = \left\{2, 6, 12, 20, 30\right\}\).

Hãy xác định \(B\) bằng cách chỉ ra một tính chất đặc trưng cho các phần tử của nó.

Lời giải chi tiết:

Nhận xét:

2 = 1.2 = 1(1+1)

6 = 2.3 = 2(2+1)

12 = 3.4 = 3(3+1)

20 = 4.5 = 4(4+1)

30 = 5.6 = 5(5+1)

Do đó,

LG c

Hãy liệt kê các phần tử của tập hợp các học sinh lớp em cao dưới \(1m60\).

Lời giải chi tiết:

Hãy liệt kê các phần tử của tập hợp các học sinh lớp em cao dưới \(1m60\) - Tự liệt kê.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 101 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 10 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí