Bình chọn:
4.8 trên 109 phiếu
Lý thuyết, bài 1, bài 2, bài 3 Tiết 150 trang 161 sgk Toán 3 Lý thuyết, bài 1, bài 2, bài 3 Tiết 150 trang 161 sgk Toán 3

Giải bài 1, 2, 3 trang 161 SGK Toán 3. Bài 1: Tính.

Xem chi tiết
Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 Tiết 151 trang 162 sgk Toán 3 Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 Tiết 151 trang 162 sgk Toán 3

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 162 SGK Toán 3. Bài 1. Đặt tính rồi tính.

Xem chi tiết
Lý thuyết, bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 Tiết 152 trang 163 sgk Toán 3 Lý thuyết, bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 Tiết 152 trang 163 sgk Toán 3

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 163 SGK Toán 3. Bài 1: Tính.

Xem chi tiết
Bài 1, bài 2, bài 3  Tiết 153 trang 164 sgk Toán 3 Bài 1, bài 2, bài 3 Tiết 153 trang 164 sgk Toán 3

Giải bài 1, 2, 3 trang 164 SGK Toán 3. Bài 1: Tính.

Xem chi tiết
Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 Tiết 155 trang 165 sgk Toán 3 Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 Tiết 155 trang 165 sgk Toán 3

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 165, 166 SGK Toán 3. Bài 1: Đặt tính rồi tính.

Xem chi tiết
Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 Tiết 154 trang 165 sgk Toán 3 Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 Tiết 154 trang 165 sgk Toán 3

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 165 SGK Toán 3. Bài 1: Tính (theo mẫu).

Xem chi tiết
Lý thuyết, bài 1, bài 2 Tiết 156 trang 166 sgk Toán 3 Lý thuyết, bài 1, bài 2 Tiết 156 trang 166 sgk Toán 3

Giải bài 1, 2, 3 trang 166 SGK Toán 3. Bài 1: Có 40 kg đường đựng đều trong 8 túi. Hỏi 15 kg đường đựng trong mấy túi như thế?

Xem chi tiết
Bài 1, bài 2, bài 3  Tiết 157 trang 167 sgk Toán 3 Bài 1, bài 2, bài 3 Tiết 157 trang 167 sgk Toán 3

Giải bài 1, 2, 3 trang 167 SGK Toán 3. Bài 1. Có 48 cái đĩa xếp đều vào 8 hộp. Hỏi 30 cái đĩa thì xếp được vào mấy hộp như thế ?

Xem chi tiết
Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 Tiết 158 trang 167 sgk Toán 3 Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 Tiết 158 trang 167 sgk Toán 3

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 167, 168 SGK Toán 3. Bài 1. Một người đi xe đạp trong 12 phút được 3km. Hỏi nếu cứ đạp xe đều như vậy trong 28 phút thì đi được bao nhiêu kilomet?

Xem chi tiết
Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 Tiết 159 trang 168 sgk Toán 3 Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 Tiết 159 trang 168 sgk Toán 3

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 168 SGK Toán 3. Bài 1: Tính.

Xem chi tiết

Bài viết được xem nhiều nhất

Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay