3. CÁC SỐ ĐẾN 10 000

Bình chọn:
4.7 trên 92 phiếu
Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 Tiết 109 trang 114 sgk Toán 3 Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 Tiết 109 trang 114 sgk Toán 3

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 114 SGK Toán 3. Bài 1: Viết thành phép nhân và ghi kết quả.

Xem chi tiết
Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 Tiết 110 trang 115 sgk Toán 3 Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 Tiết 110 trang 115 sgk Toán 3

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 115 SGK Toán 3. Bài 1: Tính.

Xem chi tiết
Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 Tiết 111 trang 116 sgk Toán 3 Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 Tiết 111 trang 116 sgk Toán 3

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 116 SGK Toán 3. Bài 1: Đặt tính rồi tính.

Xem chi tiết
Lý thuyết, bài 1, bài 2  bài 3 Tiết 112 trang 117 sgk Toán 3 Lý thuyết, bài 1, bài 2 bài 3 Tiết 112 trang 117 sgk Toán 3

Giải bài 1, 2, 3 trang 117 SGK Toán 3. Bài 1: Tính.

Xem chi tiết
Lý thuyết, bài 1, bài 2  bài 3 Tiết 113 trang 118 sgk Toán 3 Lý thuyết, bài 1, bài 2 bài 3 Tiết 113 trang 118 sgk Toán 3

Giải bài 1, 2, 3 trang 118 SGK Toán 3. Bài 1: Tính.

Xem chi tiết
Bài 1, bài 2, bài 3 Tiết 114 trang 119 sgk Toán 3 Bài 1, bài 2, bài 3 Tiết 114 trang 119 sgk Toán 3

Giải bài 1, 2, 3 trang 119 SGK Toán 3. Bài 1: Đặt tính rồi tính.

Xem chi tiết
Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 Tiết 116 trang 120 sgk Toán 3 Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 Tiết 116 trang 120 sgk Toán 3

Giải Bài 1, 2, 3, 4 trang 120 (Luyện tập chung) SGK Toán 3. Bài 1: Đặt tính rồi tính.

Xem chi tiết
Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 Tiết 115 trang 120 sgk Toán 3 Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 Tiết 115 trang 120 sgk Toán 3

Giải Bài 1, 2, 3, 4 trang 120 (Luyện tập) SGK Toán 3. Bài 1: Đặt tính rồi tính.

Xem chi tiết
Lý thuyết Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 Tiết 117 trang 121 sgk Toán 3 Lý thuyết Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 Tiết 117 trang 121 sgk Toán 3

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 121 SGK Toán 3. Bài 1: Đọc các số viết bằng chữ số La Mã sau đây.

Xem chi tiết
Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 Tiết 118 trang 122 sgk Toán 3 Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 Tiết 118 trang 122 sgk Toán 3

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 122 SGK Toán 3. Bài 1: Đồng hồ chỉ mấy giờ?

Xem chi tiết
Bài 1, bài 2, bài 3 Tiết 119 trang 123 sgk Toán 3 Bài 1, bài 2, bài 3 Tiết 119 trang 123 sgk Toán 3

Giải bài 1, 2, 3 trang 123, 124 SGK Toán 3. Bài 1: Đồng hồ chỉ mấy giờ?

Xem chi tiết
Bài 1 Tiết 120 trang 125 sgk Toán 3 Bài 1 Tiết 120 trang 125 sgk Toán 3

Giải bài 1 trang 125 SGK Toán 3. Xem tranh rồi trả lời các câu hỏi sau.

Xem chi tiết
Bài 2, bài 3 Tiết 120 trang 126 sgk Toán 3 Bài 2, bài 3 Tiết 120 trang 126 sgk Toán 3

Giải bài 2, 3 trang 126 SGK Toán 3. Bài 2. Vào buổi chiều hoặc buổi tối hai đồng hồ nào chỉ cùng thời gian?

Xem chi tiết
Bài 1, bài 2, bài 3 Tiết 121 trang 128 sgk Toán 3 Bài 1, bài 2, bài 3 Tiết 121 trang 128 sgk Toán 3

Giải bài 1, 2, 3 trang 128 SGK Toán 3. Bài 1: Có 24 viên thuốc chứa đều trong 4 vỉ. Hỏi 3 vỉ thuốc có bao nhiêu viên thuốc?

Xem chi tiết
Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 Tiết 123 trang 129 sgk Toán 3 Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 Tiết 123 trang 129 sgk Toán 3

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 129 SGK Toán 3. Bài 1: Mua 5 quả trứng hết 4500 đồng. Hỏi nếu mua 3 quả trứng như thế thì hết bao nhiêu tiền?

Xem chi tiết
Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 Tiết 122 trang 129 sgk Toán 3 Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 Tiết 122 trang 129 sgk Toán 3

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 129 SGK Toán 3. Bài 1: Trong vườn ươm, người ta đã ươm 2032 cây giống trên 4 lô đất, các lô đều có số cây như nhau. Hỏi mỗi lô đất có bao nhiêu cây giống?

Xem chi tiết
Tiết 124  bài 1, bài 2, bài 3  trang 130 sgk Toán 3 Tiết 124 bài 1, bài 2, bài 3 trang 130 sgk Toán 3

Giải bài 1, 2, 3 trang 130, 131 SGK Toán 3. Bài 1: Trong mỗi chú lợn có bao nhiêu tiền?

Xem chi tiết
Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 Tiết 125 trang 132 sgk Toán 3 Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 Tiết 125 trang 132 sgk Toán 3

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 132, 133 SGK Toán 3. Bài 1: Chiếc ví nào có nhiều tiền nhất?

Xem chi tiết
Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 Tiết 126 trang 134 sgk Toán 3 Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 Tiết 126 trang 134 sgk Toán 3

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 135 SGK Toán 3. Bài 1: Bốn bạn Dũng, Hà, Hùng , Quân có chiều cao theo thứ tự là...

Xem chi tiết
Bài 1, bài 2, bài 3 Tiết 127 trang 136 sgk Toán 3 Bài 1, bài 2, bài 3 Tiết 127 trang 136 sgk Toán 3

Giải bài 1, 2, 3 trang 136, 137 SGK Toán 3. Bài 1: Đây là bảng thống kê số học sinh giỏi của các lớp 3 ở cùng một trường tiểu học.

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài