Bài 27: Tiêu hóa ở dạ dày

Bình chọn:
4.7 trên 80 phiếu
  • Câu 1, câu 2, câu 3, câu 4 trang 89 sinh học lớp 8

    Câu 1, câu 2, câu 3, câu 4 trang 89 sinh học lớp 8

    Câu 1. Ở dạ dày có các hoạt động tiêu hóa nào ? Câu 2. Biến đổi lí học ở dạ dày diễn ra như thế nào ? Câu 3. Biến đổi hóa học ở dạ dày diễn ra như thế nào ? Câu 4. Với khẩu phần thức ăn đầy đủ các chất, sau tiêu hóa ở dạ dày thì còn những loại chất nào trong thức ăn cần được tiêu hóa tiếp ?