Bài 4: Mô

Bình chọn:
4.4 trên 56 phiếu
  • Câu 1, câu 2, câu 3, câu 4 trang 17 sinh học lớp 8

    Câu 1, câu 2, câu 3, câu 4 trang 17 sinh học lớp 8

    Câu 1. Phân biệt mô biểu bì và mô liên kết về vị trí của chúng trong cơ thể và sự sắp xếp tế bào trong hai loại mô đó. Câu 2. Cơ vân, cơ trơn, cơ tim có gì khác nhau về đặc điểm cấu tạo sự phân bố trong cơ thể và khả năng co dãn ? Câu 3. Phân biệt 4 loại mô theo mẫu ở bảng sau :