Bài 10: Hoạt động của cơ

Bình chọn:
3.9 trên 26 phiếu
  • Câu 1, câu 2, câu 3, câu 4 trang 36 sinh học lớp 8

    Câu 1, câu 2, câu 3, câu 4 trang 36 sinh học lớp 8

    Câu 1. Công của cơ được sử dụng vào mục đích nào ? Câu 2. Hãy giải thích nguyên nhân của sự mỏi cơ. Câu 3. Nêu những biện pháp để tăng cường khả năng làm việc của các biện pháp chống mỏi cơ. Câu 4. Hằng ngày lập thể dục buổi sáng đều đặn và dành 30 phút buổi chiều để tham gia thể thao. Chú ý đừng vui chơi quá sức, ảnh hưởng đến lao động và học tập. Hãy theo dõi sự phát triển của cơ sau 3 tháng.