Bài 18: Vận chuyển máu qua hệ mạch. Vệ sinh hệ tuần hoàn

Bình chọn:
4.6 trên 92 phiếu
  • Câu 1, câu 2, câu 3, câu 4 trang 60 sinh học lớp 8

    Câu 1, câu 2, câu 3, câu 4 trang 60 sinh học lớp 8

    Câu 1. Lực đẩy chủ yếu giúp máu tuần hoàn liên tục và theo một chiều trong hệ mạch đã được tạo ra từ đâu và như thế nào ? Câu 2. Các vận động viên thể thao luyện tập lâu năm thường có chỉ s nhịp tim/ phút nhỏ hơn người bình thường.