Bài 43: Giới thiệu chung hệ thần kinh

Bình chọn:
4.4 trên 143 phiếu
  • Câu 1, câu 2, câu 3 trang 138 sgk sinh lớp 8

    Câu 1, câu 2, câu 3 trang 138 sgk sinh lớp 8

    Câu 1. Trình bày cấu tạo và chức năng của nơron. Câu 2. Trình bày các bộ phận của hệ thần kinh và thành phần cấu tạo của chúng dưới hình thức sơ đồ. Câu 3. Phân biệt chức năng của hệ thần kinh vận động và hệ thần kinh sinh dưỡng.