Bài 50. Vệ sinh mắt

Bình chọn:
4.6 trên 125 phiếu
  • Câu 1, câu 2, câu 3, câu 4 trang 161 sinh học lớp 8

    Câu 1, câu 2, câu 3, câu 4 trang 161 sinh học lớp 8

    Câu 1. Cận thị là do đâu ? Làm thế nào để nhìn rõ ? Câu 2. Tại sao người già thường phải đeo kính lão ? Câu 3. Tại sao không nên đọc sách ở nơi thiếu ánh sáng, trên tàu xe bị xóc nhiều ? Câu 4. Nêu rõ những hậu quả của bệnh đau mắt hột và cách phòng tránh.